logo

Staande ovatie voor musici uit Barga

Barga muzikanten ontvangen een warm welkom in Rhoon

De Stichting Klassiek in Rhoon (bij Rotterdam - Nederland) verraste het hele publiek op zaterdag 1 oktober met een concert waarvan de uitvoerende musici gewend zijn om op te treden in aansprekende concertzalen en operahuizen over de hele wereld. Het concert vond plaats in de oude kerk van Rhoon en was onderdeel van hun jaarlijkse concertserie.

Bariton Bruno Caproni verbaasde het aandachtige publiek vanaf het begin met zijn diepe, zuivere en krachtige stem. Het was zo volumineus, dat zijn stem moeiteloos de hele kerk vulde. Pianist Julian Evens is een virtuoos op de vleugel. Van begin tot eind wist hij het publiek te boeien met zijn prachtige optredens. Sopraan Marika van der Meer stal de harten van het publiek met haar charmante optreden. "Het beste concert ooit in de serie", zeiden frequente bezoekers spontaan.

Klassiek in Rhoon kon dit concert organiseren omdat een kleine groep vrienden uit de omgeving van Rotterdam jaarlijks een reis naar het buitenland maakt. Een paar jaar geleden bezocht de club Barga. Daar werden ze uitgenodigd voor een intiem huisconcert in de villa van Julian Evans en Bruno Caproni. Samen met Marika van der Meermaakten de sterren muziek voor de vriendengroep. Het werd een onvergetelijke avond. Er werd afgesproken dat de drie naar Rhoon zouden komen voor een concert. Vanwege COVID werd dit uitgesteld, maar afgelopen zaterdag kwam het muzikale sprookje uit.

Het concert in Rhoon opende spectaculair met de aria 'Lago al factotum' (Il Barbiere di Silviglia) door bariton Bruno Caproni en pianist Julian Evans. Het werd duidelijk dat het een bijzondere avond zou worden. Sopraan Marika van der Meer zong meesterlijk 'Quel guardi cavaliers' (Dos Pasquelle) van Donizetti. Dat Julian Evans een virtuoos is, bleek wel uit zijn uitvoering van 'Les jeux d'eau de la Villa d'Este' van Franz Liszt. De toelichting door de musici zelf gaf een extra dimensie aan de bijzonder sfeervolle muzikale avond'. Het concert werd afgesloten met een meesterlijke uitvoering door Caproni van het bekende 'Mamma' van componist C.A. Bixio. Naast bloemen kreeg het trio een lange en welverdiende staande ovatie van een enthousiast publiek.


 

Ovazione per i musici di Barga

La Fondazione Klassiek in Rhoon (vicino a Rotterdam - Paesi Bassi) ha sorpreso l'intero pubblico sabato 1 ottobre con un concerto i cui musicisti sono abituati ad esibirsi in sale da concerto e teatri d'opera di tutto il mondo. Il concerto si è svolto nell'antica chiesa di Rhoon e faceva parte della loro serie annuale di concerti.

Il baritono Bruno Caproni ha stupito fin dall'inizio il pubblico attento con la sua voce profonda, pulita e potente. Era così voluminoso che la sua voce riempì senza sforzo l'intera chiesa. Pianist Julian Evens è un virtuoso del pianoforte. Dall'inizio alla fine, ha acca il pubblico con le sue meravigliose esibizioni. Il soprano Marika van der Meer ha rubato il cuore del pubblico con la sua interpretazione accaffiante. "Il miglior concerto di sempre della serie", hanno detto spontaneamente i visitatori abituali.

Klassiek a Rhoon ha potuto organizzare questo concerto perché un piccolo gruppo di amici della zona di Rotterdam fa un viaggio annuale all'estero. Qualche anno fa il club ha fatto visita a Barga. Lì furono invitati a un intimo concerto alla villa di Julian Evans e Bruno Caproni. Insieme a Marika van der Meer, le star hanno fatto musica per il gruppo di amici. È stata una serata indimenticabile. Fu convenuto che i tre sarebbero venuti a Rhoon per un concerto. A causa del COVID questo è stato posticipato, ma sabato scorso la favola musicale si è avverata.

Il concerto a Rhoon si è aperto in modo spettacolare con l'aria 'Lago al factotum' (Il Barbiere di Silviglia) del baritono Bruno Caproni e del pianista Julian Evans. È diventato chiaro che sarebbe stata una serata speciale. Il soprano Marika van der Meer ha cantato magistralmente 'Quel guardi cavaliers' (Dos Pasquelle) di Donizetti. Che Julian Evans sia un virtuoso è diventato evidente nella sua interpretazione di "Les jeux d'eau de la Villa d'Este" di Franz Liszt. La spiegazione degli stessi musicisti ha dato una dimensione in più alla serata musicale eccezionalmente suggestiva'. Il concerto si è concluso con un esecuzione magistrale di Caproni della celebre 'Mamma' del compositore C.A. Bixio. Oltre ai fiori, il trio ha ricevuto una lunga e meritata ovazione da un pubblico entusiasta.

 

 

Reacties gesloten.